Lab. Badań SQUID

OFERTA POMIAROWA

 

Katedra Fizyki Technicznej dysponuje magnetometrem MPMS-XL 7. Urządzenie to  jest najwyższej klasy służącym do badań własności magnetycznych materiałów. W magnetometrze tym zasadniczym elementem jest nadprzewodnikowy interferometr kwantowy (SQUID), w którym wykorzystuje się kwantową interferencję nośników prądu do wykrywania i pomiaru bardzo małych zmian indukcji magnetycznej. Pomiary mogą być prowadzone w zakresie temperatur 2 K – 300(350) K, w polach magnetycznych do 7 Tesli.

 

Badamy właściwości magnetyczne i strukturalne nanokompozytów magnetycznych, elektrod baterii opartych na jonach paramagnetycznych (EPR) i magnetycznych (SQUID), właściwości strukturalne najbliższego otoczenia paramagnetycznych jonów luminescencyjnych, magnetycznych nośników substancji aktywnych oraz wpływu pola magnetycznego na materię organiczną.

 

Osoby zainteresowane wykonaniem pomiarów lub współpracą prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa:

Grzegorz Leniec +48 602 42 02 42 (gleniec@zut.edu.pl)

Opiekun laboratorium:

Anna Szymczyk +48 502 230 003 (anna.szymczyk@zut.edu.pl)