Projekty

Projekt pt. "Modelowanie matematyczne zagadnień chłodzenia i stabilności termicznej elektromagnesów nadprzewodnikowych" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. nr projektu: 2011/01/B/ST8/04915 okres realizacji: 11.12.2011-11.06.2014 zespół projektowy:

  • dr hab. inż. Monika Lewandowska (kierownik projektu)
  • prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski (wykonawca).

 

Cele, opis zadań i uzyskane wyniki oraz osiągnięcia są w załączonym pliku.

<<< DOWNLOAD >>> (format:  docx, rozmiar:  221 KB)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________