Skład osobowy KFT

 

kierownik KFT: dr hab. inż. Paweł Berczyński, Prof. ZUT

 

Prof. dr hab. Nikos Guskos - opiekun laboratorium badań magnetycznych

dr. hab. inż. Anna Szymczyk, Prof. ZUT - opiekun laboratorium analizy termicznej

dr hab. Tomasz Bodziony

dr Hubert Fuks

dr Danuta Piwowarska - opiekun laboratorium dydaktycznego

dr inż. Grzegorz Leniec - opiekun laboratorium wzrostu kryształów

dr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz

dr inż. Paweł Gnutek - Prodziekan WIMiM ds kształcenia