Aktualności IF / KFT

VI FORUM EMR-PL

POSUMOWANIE ROKU 2021

 

W roku 2021 sumaryczny IF (impact factor) publikacji, w których współautorami są pracownicy Katedry Fizyki Technicznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uzyskali IF=179,4*. Jest to najwyższy sumaryczny IF w historii uczelni. Pracownicy KFT publikują w dwóch dziedzinach nauki: inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne. Główną techniką badań jest elektronowy rezonans paramagnetyczny (IF=151,9), za pomocą 22 letniego spektrometru firmy Bruker, serwisowanego przez pracowników naukowych KFT.

 

W roku 2021 najwyższy sumaryczny IF uzyskał pracownik Katedry Fizyki Technicznej WIMiM ZUT dr inż. Grzegorz Leniec IF=139,7. Pracownik publikuje w dwóch dziedzinach nauki: inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne. Publikacje ukazują się w takich czasopismach jak ACS Energy Letters, Journal of the American Chemical Society (JACS), Advanced Materials, itp. Jest współautorem prac w szerokim zakresie, jednakże używa głównie techniki EPR w celu wyznaczenia własności strukturalnych i/lub własności magnetycznych badanych materiałów. 

 

XXI Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Katedrze Fizyki Technicznej 2021


Pobierz plakat w formacie pdf (format:  pdf, rozmiar:  654 KB)

XXI Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Katedrze Fizyki Technicznej 2021

Plan Festiwalu Nauki w Katedrze Fizyki Technicznej 2021

Wykłady będą się dnia 24.09.2021 (piątek) w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Al. Pastów 19, w Auditorium Maximum (3 piętro).

 

Auditorium Maximum WIMiM (nr 301)

od 10.15 do 11.00

Ujawnić, co ukryte, jak zobaczyć atomy?

dr hab. Tomasz Bodziony, prof. ZUT

Adresaci: uczniowie szkół średnich

Zapisy: tomasz.bodziony@zut.edu.pl, tel. 600 159 900

 


Auditorium Maximum WIMiM (nr 301)

od 11.15 do 12.00

Czy można być starszym od swojego dziadka? Czy równanie: 2+2=2 może być poprawne? Te i inne ciekawostki na podstawie wybranych zagadnień teorii względności.

dr Hubert Fuks

Adresaci: uczniowie szkół średnich

Zapisy: hubert.fuks@zut.edu.pl, 91 449 42 32

Teoria względności, zwana relatywistyczną, jest jednym z najważniejszych osiągnięć fizyki początku XX wieku. Około 20 lat temu temat ten zniknął z nauczania fizyki w szkole średniej, bo chyba uznano, że jest zbyt zawiły. Tak czy inaczej jest pokusa, aby z zagadnieniem się zmierzyć i go trochę przybliżyć. Słuszność teorii względności została wielokrotnie potwierdzona w szeregu doświadczeń, a konieczność jej stosowania widać np. w korekcie ustawień systemu GPS czy w badaniach cząstek elementarnych w Wielkim Zderzaczu Hadronów.

 


Auditorium Maximum WIMiM (nr 301)

od 12.15 do 13.00

Tajemnice płatków śniegu

dr Danuta Piwowarska

Adresaci: uczniowie szkół średnich

Zapisy: danuta.piwowarska@zut.edu.pl, tel. 91 449 40 76

Jak powstaje śnieg i skąd się biorą niezwykłe kształty płatków śniegu? Dlaczego płatki śniegu są sześciokątne?


Auditorium Maximum WIMiM (nr 301)

od 13.15 do 14.00

Upadek cywilizacji człowieka. Zagrożenie ze Słońca

dr inż. Grzegorz Leniec

Adresaci: uczniowie szkół średnich

Zapisy: grzegorz.leniec@zut.edu.pl, tel. 602 42 02 42


Auditorium Maximum WIMiM (nr 301)

od 14.15 do 15.00

Poszukiwanie Życia poza Ziemią

dr inż. Grzegorz Leniec

Adresaci: uczniowie szkół średnich

Zapisy: grzegorz.leniec@zut.edu.pl, tel. 602 42 02 42

W kosmosie istnieje wiele planet, jest ich więcej niż gwiazd. Jedna jest tylko wyjątkowa - Ziemia. Od milionów lat istnieje na niej ŻYCIE, ale czy tylko na jednej planecie... w całym wszechświecie. Na wykładzie poszukamy Życia w naszym sąsiedztwie - Układzie Słonecznym.

 


Częściowe zaćmienie Słońca w KFT

Dnia 10.06.2021 można było oglądać częściowe zaćmienie słońca w Polsce. W ważnych astronomicznie wydarzeniach Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) zorganizowało dla studentów oraz mieszkańców Szczecina możliwość obejrzenia tego zjawiska "z bliska" w obserwatorium Katedry Fizyki Technicznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki ZUT. Zapraszamy na kolejne wydarzenia astronomiczne.

Europejska Noc Naukowców 2019

Dnia 27.09.2019 zapraszamy do zwiedzania obserwatorium astronomicznego w Instytucie Fizyki ZUT oraz prezentację amatorskiego sprzętu do obserwacji astronomicznych  - dr Danuta Piwowarska, dr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz, Instytut Fizyki, członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA), Oddział w Szczecinie.

Obserwatorium znajduje się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48, piętro VII

Europejska Noc Naukowca - Instutu Fizyki

Plan wykładów pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki ZUT:

 • 10:00 - 10:45 Wysokie napięcia elektryczne - mgr Łukasz Juszcza
 • 11:00 - 11:45 W poszukiwaniu życia w Układzie Słonecznym - dr inż. Grzegorz Leniec
 • 12:00 - 12:45 Wybrane zagadnienia z teorii względności - dr Hubert Fuks
 • 13:00 - 13:45 Wyjątkowe właściwości nanomateriałów - mgr inż. Agata Zubkiewicz

Wykłady odbędą się 27.09.2019 w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Al. Piastów 19 w sali 301 (3-piętro, audytorium).

ZapraszamyUroczyte otwarcie Centralnego Laboratorium Międzyszkolnego
Dnia 27 września 2017 roku w Audytorium Maximum na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki zostanie podpisane porozumienie między Urzędem Miasta Szczecin (Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek) a uczelnią ZUT w Szczecinie ( JM Rektor Prof. Jacek Wróbel) w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Międzyszkolnego w Instytucie Fizyki. W programie przewidziano wykłady oraz zwiedzanie laboratoriów Instytutu Fizyki w Budynku Jednostek Międzywydziałowych (6 i 7 piętro, al. Piastów 48).

    

Moc Naukowców 2017

 
Wykłady pracowników Instytutu Fizyki (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19 - sala 301)

31 MARCA 2017 / 1 KWIETNIA 2017 

 • Tajemnice nadprzewodników

  Godziny: 10.00 - 11.00
  Prowadzący: dr hab. Monika Lewandowska

  • Tajemnice płatków śniegu, jak powstaje śnieg i skąd się biorą niezwykłe kryształy płatków śniegu 

   Godziny: 11.20 - 11.50
   Prowadzący: dr Danuta Piwowarska

   • Poszukiwanie życia ... poza Ziemią 

    Godziny: 12.10 - 12.40
    Prowadzący: dr inż. Grzegorz Leniec

 • Ruch wokół nas

  Godziny: 10.00 - 11.00
  Prowadzący: mgr Łukasz Juszczak
  • O chaosie i porządku 

   Godziny: 11.20 - 11.50
   Prowadzący: dr hab. Tomasz Bodziony

   • Różnice w obserwacji mikro i makroświata 

    Godziny: 12.10 - 12.40
    Prowadzący: dr Hubert Fuks

    • Wszystko jest w ruchu - kinetyczna teoria gazów, a ruchy Browna 

     Godziny: 13.00 - 13.30
     Prowadzący: dr Jarosław Zaleśny

Nagroda dla Prof. dr hab. inż. Sławomira Kaczmarka

Wydawnictwo LOGNOR przyznało Prof. dr hab. inż. Sławomirowi Kaczmarkowi nagrodę im. Rudolpha A. Marcusa (laureata nagrody Nobla w dziedzinie chemii) w uznaniu za artykuł pt. "EPR and magnetic studies of sub-microcrystalline pure and Yb doped Na3B(PO4)2 (B=Y, La, Gd) orthophosphates synthesized by hydrothermal and Pechini method.


Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki WIMiM 2016

Wykłady (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19 - sala 301)

    9.00 – 9.30 Światełko w tunelu – mgr Zbigniew Kowalski

  9.35 – 10.35 Tajemnice nadprzewodników – dr hab. Monika Lewandowska

10.40 – 11.40 Fizyka wokół nas – mgr Łukasz Juszczak

11.45 – 12.15 Tajemnice płatków śniegu, jak powstaje śnieg i skąd się biorą niezwykłe kształty płatków śniegu? – dr Danuta Piwowarska

12.20 – 12.50 O chaosie i porządku – dr hab. Tomasz Bodziony

12.55 – 13.25 Odnawialne źródła energii – energia wiatru – dr inż. Grzegorz Leniec

13.30 – 14.00 O mydlanych bańkach – dr Jarosław Zaleśny

14.05 – 14.35 Różnice w obserwacjach mikro- i makroświata – dr Hubert Fuks

Zaćmienie Słońca w Instytucie Fizyki - 20.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla prof. Sławomira M. Kaczmarka

W dniu 21.02.2015 w Warszawie, prof. dr hab. inż. Sławomir M. Kaczmarek odebrał Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza za 2014 r.

Seminarium

 Dnia 7.11.2014 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr inż. A. Ostrowski z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu pt. "Badania EPR i przewodnictwa jonowego domieszkowanych przewodników superprotonowych z rodziny M3H(XO4)2, gdzie (M = NH4, K, Rb; X = S, Se)". Współautorzy: W. Bednarski, S. Waplak. Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.


Seminarium

Dnia 24.11.2014 oraz 31.11.2014 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Hubert Fuks pt. "Badanie roli domieszek metali d- i f-elektronowych w wybranych prostych oraz mieszanych związkach wolframowych i molibdenowych za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726, Budynek Jednostek Międzywydziałowych.

Noc Naukowca w Insytytucie Fizyki 2014

Studia doktoranckie

Dr hab. inż. Monika Lewandowska poszukuje kandydatów na studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Tematyka doktoratu dotyczyłaby modelowania (metodami analitycznymi, i numerycznymi) zagadnień wymiany ciepła odnoszących się do technologii fuzji jądrowej, a w szczególności modelowania zagadnień termo-hydraulicznych zachodzących w kablach nadprzewodnikowych, lub zagadnień optymalizacji siłowni zasilanej energią pochodzącą z tokamaka (reaktora fuzji jądrowej).

Potencjalni kandydaci powinni wykazywać się wiedzą w zakresie podstaw termodynamiki technicznej, oraz znajomością podstawowych metod (analitycznych i numerycznych) rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, umiejętnością programowania oraz znajomością języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym sprawne korzystanie z literatury naukowej w języku angielskim).

Istnieje szansa zaangażowania dobrze rokujących doktorantów w realizację projektu międzynarodowego.

Kontakt:
tel. (91) 449-44-05
e-mail: Monika.Lewandowska@zut.edu.pl

Seminarium

Dnia 21.03.2014 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr hab. inż. Anna Szymczyk pt. "Nanokompozyty polimerowe z udziałem nanostruktur węglowych". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726, Budynek Jednostek Międzywydziałowych.

Festiwal Nauki 2013 w Instytucie Fizyki


Seminarium

Dnia 12.04.2013 o godzinie 12:15 semianrium wygłosi dr inż. Marcin Olszewski (Uniwersytet Szczeciński) pt. "Badanie ciał stałych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.


Seminarium

Dnia 05.04.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi mgr Grzegorz Galant pt. "Nieliniowa dynamika modów plazmowych w ramach podejścia kinetycznego". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.


Seminarium

Dnia 22.03.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi mgr Tomasz Skibiński pt. "Spektroskopia jonów chromu w podwójnych fosforanach ziem rzadkich". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 15.03.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Teresa Piechowska pt. "Badanie antyoksydacyjnej aktywności amin katecholowych". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 08.03.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi mgr Kamil wardal pt. "Badanie właściwości magnetycznych nanokompozytu 0.3(Fe2O3)/0.7(ZnO)". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

TOKARKA TUM-25 BX 500


Instytut Fizyki WIMiM sprzedaje używaną tokarkę TUM-25 BX 500,wymagającą kapitalnego remontu (rok produkcji 1972). Cena wywoławcza 8 000,00 zł netto. Oferty kupna prosimy składać do sekretariatu Insytutu Fizyki WIMiM (if@zut.edu.pl) do dnia 30.01.2013 r.

Seminarium

Dnia 25.01.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr inż. Monika Lewandowska pt. "Analiza cieplno-przepływowa kabli nadprzewodnikowych projektowanych dla cewki TF reaktora DEMO". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 18.01.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Danuta Piwowarska pt. "Zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) do badań lokalnych struktur jonów Co2+ domieszkowanych w krysztale PbMoO4.". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Obrona pracy habilitacyjnej pracownika Instytutu Fizyki ZUT

Dnia 14.12.2012 na Politechnice Gdańskiej (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) dr Tomasz Bodziony obronił pracę habilitacyjną pt. "Badania monokryształu niobianu litu (LiNbO3) domieszkowanych i kodomieszkowanych jonami ziem rzadkich."

Seminarium

Dnia 11.01.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi mgr inż. Sandra Paszkiewicz pt. "Estrowe elastomery termoplastyczne z udziałem nanonapełniaczy płytkowych. Porównanie wpływu dodatku krzemianów warstwowych i funkcjonalizowanego grafenu na właściwosci nanokompozytów". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 14.12.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi Prof. Katarzyna Matyjasek pt. "Dynamika struktury domenowej w niejednorodnych kryształach ferroelektrycznych". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 30.11.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Hubert Fuks pt. "Teoria względności - zagadnienia wybrane". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 23.11.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr hab. Prof. Konrad Czerski pt. "Reakcje jądrowe przy ekstremalnie niskich energiach - nowe efekty i zastosowania". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 16.11.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi mgr inż. Marta Bobrowska pt. "FMR nanocząstek niklu w kapsułkach węglowych.". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 9.11.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi Prof. Czesław Rudowicz pt. "Theoretical modeling of spectroscopic properties of Ni2+ ions in Haldane gap systems - case study: Y2BaNiO5.". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 26.10.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Tomasz Bodziony pt. "Kształt linii w spektroskopii EPR." Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 19.10.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Jarosław Zaleśny pt. "Rola modelu Fermiego w badaniu dynamiki plazmy.". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 13.10.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Tomasz Bodziony pt. "Fuzja jądrowa. Źródło energii i życia.". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 5.10.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Tomasz Bodziony pt. "Ocieplenie klimatu fakty i mity". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Noc Naukowca 2012