Aktualności IF / KFT

Częściowe zaćmienie Słońca w KFT

Dnia 10.06.2021 można było oglądać częściowe zaćmienie słońca w Polsce. W ważnych astronomicznie wydarzeniach Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) zorganizowało dla studentów oraz mieszkańców Szczecina możliwość obejrzenia tego zjawiska "z bliska" w obserwatorium Katedry Fizyki Technicznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki ZUT. Zapraszamy na kolejne wydarzenia astronomiczne.

Europejska Noc Naukowców 2019

Dnia 27.09.2019 zapraszamy do zwiedzania obserwatorium astronomicznego w Instytucie Fizyki ZUT oraz prezentację amatorskiego sprzętu do obserwacji astronomicznych  - dr Danuta Piwowarska, dr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz, Instytut Fizyki, członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA), Oddział w Szczecinie.

Obserwatorium znajduje się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych przy Al. Piastów 48, piętro VII

Europejska Noc Naukowca - Instutu Fizyki

Plan wykładów pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki ZUT:

 • 10:00 - 10:45 Wysokie napięcia elektryczne - mgr Łukasz Juszcza
 • 11:00 - 11:45 W poszukiwaniu życia w Układzie Słonecznym - dr inż. Grzegorz Leniec
 • 12:00 - 12:45 Wybrane zagadnienia z teorii względności - dr Hubert Fuks
 • 13:00 - 13:45 Wyjątkowe właściwości nanomateriałów - mgr inż. Agata Zubkiewicz

Wykłady odbędą się 27.09.2019 w budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Al. Piastów 19 w sali 301 (3-piętro, audytorium).

ZapraszamyUroczyte otwarcie Centralnego Laboratorium Międzyszkolnego
Dnia 27 września 2017 roku w Audytorium Maximum na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki zostanie podpisane porozumienie między Urzędem Miasta Szczecin (Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek) a uczelnią ZUT w Szczecinie ( JM Rektor Prof. Jacek Wróbel) w sprawie utworzenia Centralnego Laboratorium Międzyszkolnego w Instytucie Fizyki. W programie przewidziano wykłady oraz zwiedzanie laboratoriów Instytutu Fizyki w Budynku Jednostek Międzywydziałowych (6 i 7 piętro, al. Piastów 48).

    

Moc Naukowców 2017

 
Wykłady pracowników Instytutu Fizyki (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19 - sala 301)

31 MARCA 2017 / 1 KWIETNIA 2017 

 • Tajemnice nadprzewodników

  Godziny: 10.00 - 11.00
  Prowadzący: dr hab. Monika Lewandowska

  • Tajemnice płatków śniegu, jak powstaje śnieg i skąd się biorą niezwykłe kryształy płatków śniegu 

   Godziny: 11.20 - 11.50
   Prowadzący: dr Danuta Piwowarska

   • Poszukiwanie życia ... poza Ziemią 

    Godziny: 12.10 - 12.40
    Prowadzący: dr inż. Grzegorz Leniec

 • Ruch wokół nas

  Godziny: 10.00 - 11.00
  Prowadzący: mgr Łukasz Juszczak
  • O chaosie i porządku 

   Godziny: 11.20 - 11.50
   Prowadzący: dr hab. Tomasz Bodziony

   • Różnice w obserwacji mikro i makroświata 

    Godziny: 12.10 - 12.40
    Prowadzący: dr Hubert Fuks

    • Wszystko jest w ruchu - kinetyczna teoria gazów, a ruchy Browna 

     Godziny: 13.00 - 13.30
     Prowadzący: dr Jarosław Zaleśny

Nagroda dla Prof. dr hab. inż. Sławomira Kaczmarka

Wydawnictwo LOGNOR przyznało Prof. dr hab. inż. Sławomirowi Kaczmarkowi nagrodę im. Rudolpha A. Marcusa (laureata nagrody Nobla w dziedzinie chemii) w uznaniu za artykuł pt. "EPR and magnetic studies of sub-microcrystalline pure and Yb doped Na3B(PO4)2 (B=Y, La, Gd) orthophosphates synthesized by hydrothermal and Pechini method.


Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki WIMiM 2016

Wykłady (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19 - sala 301)

    9.00 – 9.30 Światełko w tunelu – mgr Zbigniew Kowalski

  9.35 – 10.35 Tajemnice nadprzewodników – dr hab. Monika Lewandowska

10.40 – 11.40 Fizyka wokół nas – mgr Łukasz Juszczak

11.45 – 12.15 Tajemnice płatków śniegu, jak powstaje śnieg i skąd się biorą niezwykłe kształty płatków śniegu? – dr Danuta Piwowarska

12.20 – 12.50 O chaosie i porządku – dr hab. Tomasz Bodziony

12.55 – 13.25 Odnawialne źródła energii – energia wiatru – dr inż. Grzegorz Leniec

13.30 – 14.00 O mydlanych bańkach – dr Jarosław Zaleśny

14.05 – 14.35 Różnice w obserwacjach mikro- i makroświata – dr Hubert Fuks

Zaćmienie Słońca w Instytucie Fizyki - 20.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla prof. Sławomira M. Kaczmarka

W dniu 21.02.2015 w Warszawie, prof. dr hab. inż. Sławomir M. Kaczmarek odebrał Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza za 2014 r.

Seminarium

 Dnia 7.11.2014 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr inż. A. Ostrowski z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu pt. "Badania EPR i przewodnictwa jonowego domieszkowanych przewodników superprotonowych z rodziny M3H(XO4)2, gdzie (M = NH4, K, Rb; X = S, Se)". Współautorzy: W. Bednarski, S. Waplak. Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.


Seminarium

Dnia 24.11.2014 oraz 31.11.2014 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Hubert Fuks pt. "Badanie roli domieszek metali d- i f-elektronowych w wybranych prostych oraz mieszanych związkach wolframowych i molibdenowych za pomocą elektronowego rezonansu paramagnetycznego". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726, Budynek Jednostek Międzywydziałowych.

Noc Naukowca w Insytytucie Fizyki 2014

Studia doktoranckie

Dr hab. inż. Monika Lewandowska poszukuje kandydatów na studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Tematyka doktoratu dotyczyłaby modelowania (metodami analitycznymi, i numerycznymi) zagadnień wymiany ciepła odnoszących się do technologii fuzji jądrowej, a w szczególności modelowania zagadnień termo-hydraulicznych zachodzących w kablach nadprzewodnikowych, lub zagadnień optymalizacji siłowni zasilanej energią pochodzącą z tokamaka (reaktora fuzji jądrowej).

Potencjalni kandydaci powinni wykazywać się wiedzą w zakresie podstaw termodynamiki technicznej, oraz znajomością podstawowych metod (analitycznych i numerycznych) rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, umiejętnością programowania oraz znajomością języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym sprawne korzystanie z literatury naukowej w języku angielskim).

Istnieje szansa zaangażowania dobrze rokujących doktorantów w realizację projektu międzynarodowego.

Kontakt:
tel. (91) 449-44-05
e-mail: Monika.Lewandowska@zut.edu.pl

Seminarium

Dnia 21.03.2014 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr hab. inż. Anna Szymczyk pt. "Nanokompozyty polimerowe z udziałem nanostruktur węglowych". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726, Budynek Jednostek Międzywydziałowych.

Festiwal Nauki 2013 w Instytucie Fizyki


Seminarium

Dnia 12.04.2013 o godzinie 12:15 semianrium wygłosi dr inż. Marcin Olszewski (Uniwersytet Szczeciński) pt. "Badanie ciał stałych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.


Seminarium

Dnia 05.04.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi mgr Grzegorz Galant pt. "Nieliniowa dynamika modów plazmowych w ramach podejścia kinetycznego". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.


Seminarium

Dnia 22.03.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi mgr Tomasz Skibiński pt. "Spektroskopia jonów chromu w podwójnych fosforanach ziem rzadkich". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 15.03.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Teresa Piechowska pt. "Badanie antyoksydacyjnej aktywności amin katecholowych". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 08.03.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi mgr Kamil wardal pt. "Badanie właściwości magnetycznych nanokompozytu 0.3(Fe2O3)/0.7(ZnO)". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

TOKARKA TUM-25 BX 500


Instytut Fizyki WIMiM sprzedaje używaną tokarkę TUM-25 BX 500,wymagającą kapitalnego remontu (rok produkcji 1972). Cena wywoławcza 8 000,00 zł netto. Oferty kupna prosimy składać do sekretariatu Insytutu Fizyki WIMiM (if@zut.edu.pl) do dnia 30.01.2013 r.

Seminarium

Dnia 25.01.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr inż. Monika Lewandowska pt. "Analiza cieplno-przepływowa kabli nadprzewodnikowych projektowanych dla cewki TF reaktora DEMO". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 18.01.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Danuta Piwowarska pt. "Zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) do badań lokalnych struktur jonów Co2+ domieszkowanych w krysztale PbMoO4.". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Obrona pracy habilitacyjnej pracownika Instytutu Fizyki ZUT

Dnia 14.12.2012 na Politechnice Gdańskiej (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) dr Tomasz Bodziony obronił pracę habilitacyjną pt. "Badania monokryształu niobianu litu (LiNbO3) domieszkowanych i kodomieszkowanych jonami ziem rzadkich."

Seminarium

Dnia 11.01.2013 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi mgr inż. Sandra Paszkiewicz pt. "Estrowe elastomery termoplastyczne z udziałem nanonapełniaczy płytkowych. Porównanie wpływu dodatku krzemianów warstwowych i funkcjonalizowanego grafenu na właściwosci nanokompozytów". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 14.12.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi Prof. Katarzyna Matyjasek pt. "Dynamika struktury domenowej w niejednorodnych kryształach ferroelektrycznych". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 30.11.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Hubert Fuks pt. "Teoria względności - zagadnienia wybrane". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 23.11.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr hab. Prof. Konrad Czerski pt. "Reakcje jądrowe przy ekstremalnie niskich energiach - nowe efekty i zastosowania". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 16.11.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi mgr inż. Marta Bobrowska pt. "FMR nanocząstek niklu w kapsułkach węglowych.". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 9.11.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi Prof. Czesław Rudowicz pt. "Theoretical modeling of spectroscopic properties of Ni2+ ions in Haldane gap systems - case study: Y2BaNiO5.". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 26.10.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Tomasz Bodziony pt. "Kształt linii w spektroskopii EPR." Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 19.10.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Jarosław Zaleśny pt. "Rola modelu Fermiego w badaniu dynamiki plazmy.". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 13.10.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Tomasz Bodziony pt. "Fuzja jądrowa. Źródło energii i życia.". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Seminarium

Dnia 5.10.2012 o godzinie 10:15 semianrium wygłosi dr Tomasz Bodziony pt. "Ocieplenie klimatu fakty i mity". Instytut Fizyki WIMiM ZUT sala 726.

Noc Naukowca 2012