Pracownia Analizy Termicznej

Analizator termiczny TGA 92-16 firmy SETARAM (1998) umożliwiający pomiar zmian masy próbki poddanej cyklowi obróbki cieplnej. W zależności od rodzaju atmosfery badania mogą być prowadzone w zakresie temperatur 20-1600 stopni celcjusza. Pomiar TGA może być połączony z pomiarem DTA lub TGA mamy wówczas jednoczesny pomiar typu TG-DTA lub TG-DSC.

Działalność laboratorium obejmuje: 

  • badania właściwości termicznych ciał stałych m.in. polimerów, półprzewodników, minerałów;
  • badania reakcji chemicznych i trwałości termicznej substancji, także procesów katalitycznych, wyznaczanie parametrów kinetycznych;
  • wyznaczanie temperatur przemian fazowych ciał stałych i towarzyszących im efektów ciplnych;
  • badania przemian prekursorów wytwarzanych techniką zol-żel (dr inż. Anna Biedunkiewicz).Kontakt:

dr inż. Anna Szymczyk
e-mail: aszymczyk@ps.pl
tel. (091) 449 44 05