Badania Zlecone

Katedra Fizyki Technicznej wykonuje badania magnetyczne technika Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego / Spinowego Rezonansu Paramagnetycznego przy użyciu Spektrometru ELEXSYS X-band firmy Bruker w temperaturach: pokojowej, ciekłego azotu oraz ciekłego helu.