Doktoranci

Proponowane tematy rozpraw doktorskich w KFT

Badanie najbliższego otoczenia jonów luminescencyjnych w diodach LED za pomocą techniki Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego.

 

Promotor: dr hab. inż. Anna Szymczyk, Prof. ZUT

Opiekun: dr inż. Grzegorz Leniec

Dziedzina: Inżynieria materiałowa

 

Przy współpracy międzynarodowej (NTU Tajwan, ChAS Chiny, NRC Włochy) pracownicy badają najbliższe otoczenie jonów luminescencyjnych w diodach UV, LED i IR. Najbliższe otoczenie jonów luminescencyjnych wpływa na charakterystykę i kształt widma luminescencyjnego oraz sprawność emisji promieniowania. Aby określić najbliższe otoczenie jonów trzeba użyć dwóch metod badawczych: badania optyczne i badania elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Pierwsza metoda określa pole krystaliczne, druga metoda symetrię lokalną oraz deformację tej symetrii (dla określonych jonów). Nasz zespół zajmuje się badaniami EPR. Do zadań doktoranta będzie należało poznanie techniki EPR (przy opiekunie), wykonywanie oraz pomoc przy analizie wyników. Wszyscy zaangażowani w badanie tych materiałów będą współautorami publikacji tych wyników. Nasze badania publikujemy w czasopismach o wysokim IF (impact factor), m.in. Energy Letters – IF~19.0 (200 pkt. MNiSW), Chemistry of Materials – IF~9.6 (200 pkt. MNiSW)  czy Angewandte Chemie – IF~13.0 (200 pkt. MNiSW), zobacz orcid.org/0000-0002-7980-6992.

Wymagania to jedynie znajomość języka angielskiego i pasja do wykonywania pomiarów. Doświadczenie przyjdzie z czasem i z pomogą opiekunów.

 

Kontakt i dokładniejsze informacje:

Grzegorz Leniec, KFT

gleniec@zut.edu.pl

tel. +48 91 449 40 32

data publikacji: 27.04.2021